HjemSystemguidenOm os

Sammenlign Danmarks bedste HR-systemer

HR-systemer i Danmark: Hvilket HR-værktøj opfylder dine krav og behov?

Et HR-system kan udgøres af ét enkelt system eller være en kombination af forskellige moduler (rekruttering, performance management, learning management osv.), der er designet til at effektivisere det strategiske arbejde for dem, der arbejder med Human Resources (HR). Med andre ord findes der flere kategorier af HR-systemer og HR-løsninger såsom Human Capital Management System (HCM), Human Resource Management System (HRM) og Talent Management System (se nedenfor).

Applikationer fra disse kategorier af HR-systemer overlapper ofte hinanden, og det kan være svært at forstå forskellene. Med vores unikke kortlægning af HR-systemer og anvendelse af vores avancerede filtre kan du væsentligt nemmere få overblik over de leverandører, der matcher dine behov og krav til et HR-system. Derudover kan du sammenligne priser, HR-funktioner, anmeldelser, prismodeller og meget mere.

Her kan du sammenligne HR-systemer og HR-værktøjer og se, hvilke forskellige HR-systemer der findes i Danmark. Du kan filtrere efter HR-løsninger som for eksempel ansættelse, undervisningsplatforme, rekrutteringsværktøjer osv.

Hvad har jeg brug for at vide om HR-systemer?

Test systemguiden

Lad vores algoritmer vise dig vejen til det bedste systemvalg

Brugervenlig cloud-løsning baseret på kunstig intelligens (AI) til hele medarbejdercyklussen med rapportering og analyse. Understøtter både HR, management og medarbejdere. Egnet til både nationale og globale organisationer. Høj sikkerhed kombineret med højt innovationsniveau. Indeholder alle de nødvendige HR-funktioner: Rekruttering, talentudvikling, kompensation, Core HR, helpdesk, løndannelse, u...

Læs mere om Oracle Cloud HCM

Læs mere

Visma tilbyder en komplet Talent Management platform (Visma Talent Solutions), som omfatter samtlige strategiske HR-processer – fra tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere til håndtering af kunder og partnere. Systemet anvendes af alle former for offentlige og private organisationer og brancher. Systemet er velegnet til de lidt mindre virksomheder og til store globale organisationer...

Læs mere om Visma Talent Solutions

Læs mere

Sympa HR-systemet giver jer et fuldkomment overblik over alle jeres HR-processer og gør dem skalerbare og effektive. Ved at have alle aspekter af ansættelsen – fra rekruttering til onboarding og offboarding – samlet i ét og samme HR-system har I alle de nødvendige oplysninger til at udvikle jeres processer og vigtigst af alt; jeres medarbejdere. Sympa anvendes af over 1.000 virksomheder og har en ...

Læs mere om Sympa

Webside

Systemet er perfekt til små og mellemstore virksomheder. Værktøjet kan alt – rekruttering, håndtering og udvikling af medarbejdere samt lønadministration. Personio bliver jeres nye HR-cockpit: I får adgang til alle personaledata via et enkelt klik og kan automatisere alle HR-processer under hele ansættelsesperioden. På den måde får I tid til de HR-opgaver, som tilfører værdi til virksomheden.

Læs mere om Personio

Webside

Vigtigt, når du skal vælge HR-system

At vælge HR-system er en kompliceret og tidskrævende proces. Mange leverandører af HRM-systemer kvalificerer sig i kundernes udvælgelsesproces. Det skyldes, at flere HR-leverandører leverer ensartede løsninger. Det kan være svært at se forskellene mellem eksempelvis Cornerstone og CatalystOne eller Aditro HR og Simployer.

Når du skal sammenligne HRM, HCM og Talent Management leverandør, skal fokus derfor være på din kravsspecifikation og på, hvordan andre brugere vurderer forskellige systemegenskaber, såsom brugervenlighed, integrationsmuligheder, implementering osv.

Krav til HR-systemer

For at sikre en effektiv og tilfredsstillende købsproces bør kravsspecifikationen ikke bare fokusere på de udfordringer, I har her og nu, men også hvad der skal til for, at I kan få opfyldt jeres digitale HR-vision på længere sigt. En god måde at gøre det på, er at tage udgangspunkt i et chef- eller medarbejderperspektiv. Hvordan ser arbejdsprocesserne ud for dem, der skal bruge systemet? Er det nemt at samkøre registre og tildele roller i systemet? Hvor meget skal styres fra HR-afdelingen, og hvor meget kan man allokere ud i organisationen? Er der support og støtte til chefer?

På BusinessWith er vi optagede af at tydeliggøre, hvordan de forskellige HR-leverandører løser deres opgaver. Vores kortlægning fokuserer ikke bare på, hvad leverandørerne kan tilbyde, men også, hvad der er særligt ved de respektive leverandørers systemer, og hvordan de arbejder med deres kunder. Noget, der er vigtigt at have indsigt i, hvis man skal have en langsigtet HR-partner.

Talent Management-systemer vs HRM-systemer

Forskellen på et Talent management-system og et HRM-system er typisk følgende:

Talent Management systemer leverer først og fremmest moduler, som fokuserer på at fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt udvikling af talenter. For eksempel LMS-moduler, der øger kompetencer gennem effektive kursusprogrammer.

HRM fokuserer mere på traditionel Core HR, for eksempel tidsregistrering, håndtering af HR-data og analyse – det vil sige primært funktioner, der understøtter de administrative processer. Der kan også være Talent management-moduler inkluderet i HRM-systemer, men udgangspunktet er et andet.

Digital HR

Udviklingen af nye innovative løsninger inden for HR-systemer har effektivt drevet digital HR frem. Sammen med en HR-partner kan virksomheder i dag opnå virkelig gode resultater i forhold til deres medarbejderudvikling og ledelseskultur.

Der er sket et paradigmeskifte i HR’s rolle i virksomheder. Fremfor blot at blive betragtet som en nødvendig, administrativ udgiftspost, er HR i dag en vigtig strategisk funktion, der hjælper virksomheden med at nå sine mål. En stor del af denne fremgang skyldes, at der er kommet innovative HRM-moduler, som digitaliserer og effektiviserer HR-processerne og sikrer, at de når ud i hele organisationen.

Beskrivelse af HR-systemer funktioner

Core HR

”Core HR” er betegnelse for grundlæggende HR-funktioner som eksempelvis lønsystemer, rekruttering, tidsregistrering, personalegoder m.m. De leverandører, som har foksus på Core HR, tilbyder oftest HR og lønsystem i ét system.

HR-analytics

HR bygger på data fra mange forskellige kilder. Et HR-analytic modul sørger for, at du kan strømline dataflowet og få et godt overblik over aktiviteter og dine KPI’er. En meget populær funktion hos dem, der arbejder med mange data.

Håndtering af personalegoder

En del HR-systemer tilbyder håndtering af personalegoder, hvilket gør det muligt at få overblik over alle kollektive medarbejderfordele og samtidig lette håndteringen af og kommunikationen omkring pensions- og forsikringsaftaler.

Kompetenceudvikling

Et kompetenceudviklingsmodul forenkler arbejdet med kortlægning af kompetencer og giver en oversigt over, hvordan man bedst udnytter kompetencerne i virksomheden. Det er et værdifuldt værktøj, hvis man vil forhindre, at der opstår et gab mellem de kompetencer, der findes i virksomheden, og de kompetencer, der er behov for eller bliver behov for senere.

Learning Mgmt

Muliggør, at I kan planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere alle uddannelser og kurser samme sted. Fjerner meget administration og gør det nemmere at skabe e-learning kurser med efterfølgende eksamen.

Lønrevision

Lønrevision kræver som regel meget tid både at forberede og håndtere. Med et lønrevisionsmodul oplever ledere og ansatte i lønafdelingen en ensartet, systematiseret proces, hvor manuelle fejl minimeres.

Lønsystem inkluderet

Man kan opnå gode synergieffekter ved at have et HR-system i kombination med et lønsystem. Den største fordel er, at det giver bedre håndtering og synkronisering mellem HR-afdelingen og lønafdelingen. Personalegoder, resultatløn og administrationsprocesser bliver mere fleksible og overskuelige.

Medarbejdersamtaler

Et vigtigt værktøj til virksomheder, som vil have bedre styr på samtaler mellem ledere og medarbejdere om mål og udvikling. Kan bidrage til en bedre virksomhedskultur, bedre løndannelse og mere tydelige retningslinjer.

Performance Mgmt

Ønsker man at belønne præstationer og indføre mål, som medarbejderne skal stræbe efter at nå, og som siden skal udløse en økonomisk bonus, er et performance management-modul det rigtige valg. Modulet tydeliggør virksomhedens mål, og hvordan man som individ kan bidrage til at nå målene. Det er naturligvis vigtigt, at præstationerne er målbare.

Rekruttering

En del HR-systemer har et rekrutteringsmodul, som digitaliserer og effektiviserer rekrutteringsprocessennog derved gør det nemmere for arbejdsgiveren at tiltrække de rigtige talenter. Håndterer alt fra søgning og ansættelsesforløb til ansættelseskontrakt.

Selvbetjening

En selvbetjeningsfunktion forenkler mange administrative processer. Eksempelvis kan medarbejderen selv bestille en ny mobil, som kan attesteres direkte hos nærmeste leder og dermed ikke behøver at gå via løn. Medarbejderen opdaterer sine egne personlige udgifter, som automatisk opdateres via personalesystemet.

Tidsregistrering

Gør det enkelt for medarbejderne at registrere tid (arbejdede timer, fravær etc.). En del HR-systemer har denne funktion og tilbyder desuden en mobil løsning så de, der rejser meget i tjenesten, nemt og enkelt kan udføre deres tidsregistrering.