HjemSystemguidenOm os

Danmarks bedste lønsystemer & lønprogrammer

Hvilke lønsystemer opfylder dine krav og behov?

At håndtere løn korrekt kan være både kompliceret og tidskrævende, men at vælge et lønsystem eller lønprogram, som bedst kan forenkle og effektivisere arbejdet, behøver ikke være svært. BusinessWith har kortlagt en lang række udbydere af lønsystemer og -programmer på det danske marked, som du nemt kan sammenligne her på siden, så du hurtigt får et overblik over, hvilket lønsystem der passer bedst til dig og din virksomhed. Ved at anvende filtreringsfunktionen får du en liste over de leverandører, som bedst opfylder dine krav og behov.

For eksempel kan du filtrere og sammenligne de lønsystemer, som både er webbaserede og kan integreres med jeres økonomisystem. Oveni kan du se, hvilke leverandører der tilbyder mulighed for at tilkoble vigtige og centrale funktioner som tidsregistrerings- og rejseafregningssystemer. Mange virksomhedsledere foretrækker at kombinere HR og løn i ét system, hvilket også er nemt at søge frem ved hjælp af filtreringsfunktionen.

Hvad har jeg brug for at vide om lønsystemer?

Test systemguiden

Lad vores algoritmer vise dig vejen til det bedste systemvalg

Med Flex HRM Payroll får du et førsteklasses lønsystem, som indgår som en af fem webbaserede værktøjer i den komplette HRM-platform, Flex HRM. Et sikkert, brugervenligt og fleksibelt lønsystem, som kan tilpasses en bred vifte af overenskomster. Skræddersyede lønprocesser sparer tid, og med kalenderfunktionen kan du nemt holde styr på alle typer fravær. Af andre funktioner kan nævnes: effektiv hånd...

Læs mere om Flex HRM Payroll

Læs mere

Det bedste lønsystem = høj udnyttelsesgrad

Ovenstående kortlægning af lønsystemer på det danske marked er målrettet alle virksomhedstyper – fra enkeltmandsvirksomheder over mellemstore virksomheder til store virksomheder. Uanset virksomhedens størrelse kan det nemlig være svært at holde sig ajour med alt det nye, der sker på markedet for digitale systemer. Der lanceres hele tiden nye, innovative funktioner, som tilføjes produktsortimentet, og som man som køber skal være opmærksom på i købsprocessen.

Noget af det, der typisk volder problemer, er at vurdere systemernes faktiske værdi for virksomheden set i forhold til den pris, man betaler. Her er det vigtigt, at man ikke ser isoleret på prisen, men på hele prismodellen – for eksempel hvorvidt support og uddannelse er inkluderet, om man betaler i forhold til, hvor meget man bruger systemet eller via licens m.m. Det prismæssigt billigste system kan nemt ende med at blive det dyreste for virksomheden, fordi det ikke i tilstrækkelig grad matcher jeres specifikke behov. Det bedste lønsystem kan være et, der koster dig mere, hvis du alene ser på, om forretningsmodellen bygger på, hvor meget I bruger systemet, sammenlignet med et system med en licens, der koster mindre, men ikke tager hensyn til, om I bruger systemet meget eller ej.

Forhåbentlig bliver I tilfredse med resultatet, når I sammenligner og vurderer de forskellige lønsystemer. Vi vil meget gerne høre jeres mening.

Hvordan vælger jeg det lønprogram, som passer bedst til min virksomhed?

Der findes mange forskellige udbydere af lønsystemer i Danmark, og der er kommet mange nye leverandører til de senere år. Flere og flere følger trenden og udvikler systemer, der er 100% cloud-baserede, så man som kunde kan tilgå systemet via nettet og opbevare alle dokumenter i skyen.

Indtil for nylig var de fleste lønsystemer programmer, som man skulle installere på sin server, men der foregår lige nu et mærkbart skifte i retning af, at virksomheder i stigende grad efterspørger webbaserede løsninger.

For at kunne træffe et kvalificeret valg er det vigtigt at kende leverandøren bag lønprogrammet eller lønsystemet og som minimum vide, hvordan de håndterer kundepleje:

  • Er det en proaktiv leverandør, som informerer sine kunder, når der kommer nye regler eller opdateringer?
  • Tilbyder de løbende uddannelse af personale?
  • Holder de webinarer?
  • Tager de betaling for support og uddannelse, eller indgår det i licensen?

Det er nogle af de spørgsmål, som det er vigtigt at få afklaret, men heldigvis kan du få svar på de fleste af dem i leverandørernes demo-videoer.

Beskrivelse af lonsystemer funktioner

Dashboard - Lønoversigt

En meget populær funktion blandt de virksomheder, der håndterer store mængder løndata. Giver et godt overblik og hjælper jer med at holde styr på nøgleparametre. Fungerer godt sammen med rapportgeneratoren.

Digital lønspecifikation

Gør det muligt at sende lønsedler digitalt til jeres medarbejdere. Dette kan ske via forskellige digitale kanaler, for eksempel e-mail eller via en app. Undersøg, om digitale lønspecifikationer er inkluderet i licensen eller ej.

Ferieafregning

Med ferieafregning kan I beregne feriepenge for alle medarbejdere og sikre, at det bliver gjort korrekt i henhold til ferieloven og den enkelte medarbejders ferieordning.

Fraværshåndtering

Håndtering af fravær (sygdom, orlov, ferie) er en kernefunktion. Automatisk fraværshåndtering (helst med indbygget godkendelsesprocedure) sikrer, at der ikke sker fejl, når fraværet skal medtages i lønberegningen.

HR-system

Mange sætter pris på at samle HR, personale og løn i ét centralt HR-system. Dels opnår man gode synergieffekter, dels giver det bedre synkronisering mellem HR-afdelingen og lønafdelingen. Håndtering af personalefordele, resultatløn, administrationsprocesser m.m. bliver mere fleksibel og gennemskuelig. Ulempen kan være, at man bliver meget låst med kun én leverandør.

Lønrevision

Lønrevision er normalt en tidskrævende disciplin både i forhold til forberedelse og håndtering. Et lønrevisionsmodul sikrer, at ledelsen og lønafdelingen oplever en ensartet og systematiseret proces, hvor risikoen for manuelle fejl er elimineret. Det betyder, at alle lønrevisioner bliver korrekte. Et værdifuldt modul til dit lønsystem – specielt hvis du håndterer lønrevision via Excel i dag.

Rapportgenerator

At have adgang til en velfungerende rapportfunktion i et lønsystem, som giver mulighed for nemt og enkelt at udarbejde rapporter og designe for eksempel grafer og diagrammer, er en stor fordel. Det er dog en god idé at undersøge, hvor fleksibelt modulet i givet fald er.

Rejseafregning

Et lønsystem, som har en god rejseafregningsfunktion, kan forenkle administrationen for både medarbejdere og de administrative medarbejdere væsentligt. Rejseafregningsmodulet gør det muligt at registrere alle udlæg og kørselsregnskaber digitalt i ét system og har samtidig automatisk godkendelse, som forenkler processen væsentligt. Rejseafregningsfunktionen er normalt et tillægsmodul.

Rekrutteringsfunktion

En del lønsystemer indeholder en rekrutterings-funktion, hvilket er en fordel, fordi det giver adgang til både intern og ekstern lønstatistik samt overblik over personaleomsætningen, ledige stillinger, bemandingsbehov osv. Vær dog opmærksom på, om rekrutteringsmodulet i tilstrækkelig grad møder jeres digitaliseringsbehov i forhold til rekrutteringsprocessen.

Selvbetjening

En selvbetjeningsfunktion kan forenkle en del administrative processer. For eksempel kan medarbejderen selv bestille en ny computer eller mobiltelefon, som kan godkendes direkte hos den nærmeste leder eller indtaste sine personlige opgaver, som automatisk opdateres via lønsystemet etc.

Tidsregistrering

Funktionen gør det enkelt for medarbejderne selv at registrere deres tid (arbejdstimer, fravær osv.) En del lønsystemer har denne funktionalitet og tilbyder endda ofte også en mobil løsning, således at de, som har mange tjenesterejser, nemt og enkelt kan udføre deres tidsregistrering.

Vagtplanlægning

Sørger for, at man få et godt overblik over planlægningen af forskellige projekter, og hvordan de er bemandet. Du kan effektivt prioritere ressourcerne og nemt indsætte virksomhedens egne regnskabskoncepter. Denne funktion er normalt et tillægsmodul.