Sammenlign Danmarks bedste værktøjer til lønkortlægning

Hvilke værktøjer skal jeg have til lønkortlægning?

Ved at have et værktøj til lønkortlægning bliver det nemmere at se, hvad lønningerne i din virksomhed eller organisation er, så du som arbejdsgiver kan arbejde for retfærdighed og ligestilling. En årlig lønundersøgelse er faktisk en del af diskrimineringsloven og har til formål at opdage og rette forkerte lønforskelle. Men hvordan og hvornår skal du lave en lønundersøgelse, og kan et værktøj gøre livet lettere for dig? Som arbejdsgiver skal du kun lave lønkortlægning én gang om året, og det er lige meget hvornår – så længe det er dokumenteret. Hos BusinessWith anbefaler vi dig at bruge et værktøj til at opnå et så konsekvent arbejde som muligt med at stræbe efter en lige- og ligelønspolitik.Vi lister de forskellige værktøjer, der findes på det danske marked i dag, så du kan finde det bedste lønkortlægning værktøj til din virksomhed.

Hvorfor skal jeg lave en lønundersøgelse?

Som arbejdsgiver i en virksomhed med mere end ti ansatte skal du i henhold til loven lave en lønundersøgelse en gang årligt. Lige løn for lige arbejde er det motto, du sikkert kender, men nogle gange er det ikke så nemt at opnå i praksis. Først og fremmest, før du starter en lønundersøgelse, bør du afgøre, hvilke roller eller stillinger der findes i din virksomhed eller i din organisation. Hvad kræves der af hver rolle? Hvor godt har du som arbejdsgiver defineret, hvad du kræver fra hver stilling? Er der noget, der skal afklares?

Et lønkortlægningsværktøj hjælper dig med at kortlægge eventuelle huller og indsamle data for at være i stand til at se et lønindeks. Et arbejde, der er for tidskrævende at udføre manuelt - lad derfor værktøjet gøre analysen nemmere at se lønforskelle. BusinessWith sammenligner de forskellige værktøjer på markedet og gør det nemmere at træffe dit valg – velkommen til at finde det bedste lønkortlægningssystem hos os.

Hvad skal jeg kræve af et lønkortlægningsværktøj?

Test systemguiden

Gør som 12000+ Nordiske virksomheder, lad vores algoritmer guide dig til det rigtige systemvalg.

Liste over 1 forskellige Lønkortlægningsværktøj

Caspeco kassa

Caspeco

Caspeco Personal er for dig i hotelbranchen, der ønsker et komplet planlægningsprogram, der inkluderer lønsystem, tidsrapporteringssystem og personalelog. Systemet letter den daglige drift og hjælper dig med at øge lønsomheden.Læs mere om Caspeco

Læs mere

Lynguide

Hvad skal jeg kræve af et lønkortlægningsværktøj?

Som ethvert system og værktøj derude, bør du forvente, at det gør dit liv lettere. Et system eller værktøj, der er for kompliceret at bruge og ikke er brugervenligt for fem øre, ja hvorfor investere i et? I næste trin skal et godt lønkortlægningsværktøj spare dig tid – tid til dig internt, men også spare på omkostningerne, da værktøjet gør, at du ikke behøver at hente en ekstern ressource til arbejdet. At bruge data til automatisk at finde ud af lønforskelle er også en stor fordel ved at have et godt værktøj på plads. De forskellige værktøjer til lønkortlægning, der findes på det danske marked i dag, kan dog variere lidt afhængigt af hvilke funktioner de har og ikke har.

Vores anbefaling hos BusinessWith er derfor at begynde at sammenligne værktøjer. Hvad har det værktøj, som de andre ikke har? Har jeg virkelig brug for alle funktionerne? Skal vi købe en mere enkel? Eller har vi brug for et mere komplekst værktøj? Velkommen til at begynde at sammenligne lønkortlægningsværktøjer i dag - og gør dig klar til den årlige og lovpligtige lønkortlægning. For en mere lige og lige i morgen for landets arbejdere.

Beskrivelse af produktets egenskaber

Analyse af lønninger

Værktøjer og metoder til at analysere lønsituationen i virksomheden, hvilket er nyttigt for at opdage uligheder og skabe en mere attraktiv arbejdsplads.

Dashboard - Lønoversigt

Få et samlet overblik over de vigtigste oplysninger og data på ét dashboard og bevare fuldt overblik over din virksomheds situation. Dashboardet giver en omfattende oversigt over lønsituationen i virksomheden.

Digital lønspecifikation

Send lønsedler digitalt, og undgå manuelt papirarbejde. Giv medarbejderne mulighed for at modtage specifikationen direkte på deres mobiltelefon, så den er hurtigt tilgængelig.

Ferieafregning

Beregn feriedage og feriepenge, der skal udbetales til medarbejderne, og planlæg fremtidige ferieperioder.

Lønrevision

Systemet indeholder funktioner, der giver dig mulighed for at gennemgå lønsituationen i din virksomhed og foretage ændringer. En nyttig funktion i tilfælde af planlagte eller uplanlagte lønstigninger eller lønnedskæringer.

Outsourcing af løn

Der er mulighed for at outsource lønadministrationen til en tredjepart for at frigøre tid til at arbejde på andre mere værdiskabende aktiviteter i organisationen.

Rejseafregning

Håndterer eventuelle rejseudgifter, der skal medtages i udgifterne og regnskaberne i henhold til skattemyndighedernes regler.

Skemalægning

Planlæg personalet til kommende arbejdsperioder og oprethold et klart overblik over, hvem der arbejder hvornår, og hvordan dette vil påvirke lønudbetalingen til personalet.

Tidsrapportering

Ved at indberette medarbejdernes arbejdstid direkte i systemet kan lønspecifikationen nemt beregnes, og eventuelle uoverensstemmelser kan håndteres.

Trin-for-trin vejledning

Få en grundig trin-for-trin-guide gennem lønundersøgelsen for at undgå at begå fejl.

Vagtplanlægning

Planlæg, hvordan personalet og ressourcerne skal arbejde, og sikr, at den nødvendige arbejdskraft er tilgængelig på arbejdspladsen, hvilket også påvirker planlægningen af lønomkostningerne.